เกษียณอายุราชการ ปี2562

คาราวะ มุฑิตา คราเกษียณ 2562

เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2562 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เกษียณอายุรายการทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

  • คุณครูวิริยะ คงเจริญ
  • คุณครูกมลทิพย์ อยู่ตรีรักษ์
  • คุณครูพรพิมล พรพรหมโชติ
  • นางจำนงค์ ศิริพันธ์

Comments

comments