การรับสมัครเรียน

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564