การรับสมัครเรียน

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

คลิกที่ลิงค์ https://forms.gle/L1zbeXN6Q437gw5t7