โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยา ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง นำโดย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณอมรชัย ปิ่นเจริญ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, ผู้อำนวยการ BLUE HOUSE ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชนประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 2