สไลด์8_0
สไลด์10_0
สไลด์9_0
สไลด์7_0
สไลด์5_0
สไลด์4_0
สไลด์2_0
สไลด์13_0
สไลด์3_0
สไลด์1
สไลด์12
สไลด์14
สไลด์11_0
425511825_879663520623969_1511054472093099874_n
425461414_879663457290642_5957574912136033062_n
425492955_879663453957309_4811887257537495894_n
425515347_879724757284512_8679488500484375685_n
425476688_879663450623976_3172155345466456110_n
425492955_879663453957309_4811887257537495894_n
425461414_879663457290642_5957574912136033062_n
425476688_879663450623976_3172155345466456110_n
425511825_879663520623969_1511054472093099874_n
previous arrow
next arrow
สไลด์8_0
สไลด์10_0
สไลด์9_0
สไลด์7_0
สไลด์5_0
สไลด์4_0
สไลด์2_0
สไลด์13_0
สไลด์3_0
สไลด์1
สไลด์12
สไลด์14
สไลด์11_0
425511825_879663520623969_1511054472093099874_n
425461414_879663457290642_5957574912136033062_n
425492955_879663453957309_4811887257537495894_n
425515347_879724757284512_8679488500484375685_n
425476688_879663450623976_3172155345466456110_n
425492955_879663453957309_4811887257537495894_n
425461414_879663457290642_5957574912136033062_n
425476688_879663450623976_3172155345466456110_n
425511825_879663520623969_1511054472093099874_n
previous arrow
next arrow
Shadow

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษิ์3 ชนะสงสารวิทยา  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 25 มีนาคม 2564  กิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมร้อยใจสายสัมพันธ์  การแสดงของนักเรียนและวงดนตรีรับเชิญจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

เพิ่มเติม

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายวนิชชัย แก่นภมร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบ และรับมอบงานในการปฏิบัติหน้าที่ประธานสภานักเรียน จากรุ่นปีการศึกษา 2563 สู่รุ่นปีการศึกษา 2564 เพื่อการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

เพิ่มเติม

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยา  ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี “เบญจมฯ3 เกมส์” ปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2564  เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการฝึกความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เป็นอย่างดี

เพิ่มเติม
1 2 3 4 13 14 15 16 17 18 19