สไลด์8_0
สไลด์10_0
สไลด์9_0
สไลด์7_0
สไลด์5_0
สไลด์4_0
สไลด์2_0
สไลด์13_0
สไลด์3_0
สไลด์1
สไลด์12
สไลด์14
สไลด์11_0
425511825_879663520623969_1511054472093099874_n
425461414_879663457290642_5957574912136033062_n
425492955_879663453957309_4811887257537495894_n
425515347_879724757284512_8679488500484375685_n
425476688_879663450623976_3172155345466456110_n
425492955_879663453957309_4811887257537495894_n
425461414_879663457290642_5957574912136033062_n
425476688_879663450623976_3172155345466456110_n
425511825_879663520623969_1511054472093099874_n
previous arrow
next arrow
สไลด์8_0
สไลด์10_0
สไลด์9_0
สไลด์7_0
สไลด์5_0
สไลด์4_0
สไลด์2_0
สไลด์13_0
สไลด์3_0
สไลด์1
สไลด์12
สไลด์14
สไลด์11_0
425511825_879663520623969_1511054472093099874_n
425461414_879663457290642_5957574912136033062_n
425492955_879663453957309_4811887257537495894_n
425515347_879724757284512_8679488500484375685_n
425476688_879663450623976_3172155345466456110_n
425492955_879663453957309_4811887257537495894_n
425461414_879663457290642_5957574912136033062_n
425476688_879663450623976_3172155345466456110_n
425511825_879663520623969_1511054472093099874_n
previous arrow
next arrow
Shadow

ผู้อำนวยการวนิชชัย แก่นภมร ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยา มอบรางวัลให้กับครูและนักเรียนที่มีการออมเงินเป็นประจำและสม่ำเสมอกับธนาคารโรงเรียนเพื่อเป็นสนับสนุนและรณรงค์ส่งเสริมคุณลักษณะด้านการประหยัดและอดออม

เพิ่มเติม
1 2 3 4 14 15 16 17 18 19