กิจกรรมกีฬาสี “เบญจมฯ3 เกมส์”

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยา  ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี “เบญจมฯ3 เกมส์” ปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2564  ซึ่งประกอบไปด้วยคณะสี 4 สี ได้แก่  อัคคีนาคราช(สีแดง)  นฤนาทพิฒเนศ(สีชมพู)  ปรเมศวร์เมฆินทร์(สีฟ้า) และอัมรินทร์มัฆวาน(สีเขียว)  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการฝึกความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เป็นอย่างดี

ดูภาพเพิ่มเติม  คลิกที่นี่