กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยา จัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพตามศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยกิจกรรมการประกวดแฟชั่นโชว์แฟนซีเกษตร  การประกวดตำส้มตำลีลา  การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ส้มตำ” และการออกร้านจำหน่วยอาหารจากห้องเรียนต่าง ๆ จำนวน 15 ร้านค้า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดูภาพเพิ่มเติม  คลิกที่นี่