คุณอมรชัย ปิ่นเจริญ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, ผู้อำนวยการ BLUE HOUSE ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชนประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 2