งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

          การส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ได้สร้างพลังที่เข้มแข็ง เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติ

          วันที่ 22 มีนาคม 2564 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในปีการศึกษานี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมจำนวน 2 พรรค คือ พรรคเบญ 3 พัฒนาสู่อนาคต เบอร์ 1 และ พรรคประชาเบญ3 เบอร์ 2 ซึ่งผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ได้แก่ พรรคประชาเบญ 3 เบอร์2 นางสาวสุชาดา ชุ่มชูจันทร์

ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่