ต้นกล้าคุณธรรม

         โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยา  จัดกิจกรรม “ต้นกล้าคุณธรรม เบญจมฯ3  ตามโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ควากตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์สุจริต  ความรับผิดชอบ  ความพอเพียง  ความมีอุดมการณ์คุณธรรม ณ หอประชุมโรงเรียน  ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางโรงเรียนจะมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ทุกสัปดาห์โดย ท่านผู้อำนวยการวนิชชัย  แก่นภมร  

ดูภาพเพิ่มเติม  คลิกที่นี่