เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

       โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยา นำทีมโดย ผอ.วนิชชัย แก่นภมร รวมทั้งแรงงานที่แข็งขันของครู สภานักเรียน นักเรียนม.6และม.4 ได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  และได้รับการสนับสนุนรถฉีดน้ำจากเทศบาลนครเนื่องเขต