เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 มีนาคม 2565