ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2

          ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -2 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา

ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่