ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1

         ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5  ในวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา

ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่