ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563

         โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษิ์3 ชนะสงสารวิทยา  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 25 มีนาคม 2564  กิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมร้อยใจสายสัมพันธ์  การแสดงของนักเรียนและวงดนตรีรับเชิญจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

ดูภาพเพิ่มเติม  คลิกที่นี่