เพลงประจำโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน  :  วิมานชนะสงสาร

          ประพันธ์โดย  นางศุภรัตน์  ฤกษ์มงคล

                    ชนะสงสารวิทยาอ่าองค์             เกียรติดำรงคงความดีงาม

          เด่นใจจรรยาการศึกษาลือนาม               เพียบพร้อมคุณธรรมนำใจ

                     และถิ่นสถานงามตา                  เป็นศรีสง่าเด่นฟ้าวิไล

          ดอกคูณเรือเรื่องฉาบสีเหลืองอำไพ            ดังอยู่ในร่มศาสดา

                     วินัยมุ่งมั่นสรรสร้าง                   ไม่เคยจืดจางลบในวิญญาณ

          ก่อเกียรติเกริกไกรให้ไสวโสภา                 ยืนหยัดคู่ฟ้าธานินทร์

                     บรรเจิดเลิศลักษณ์ในหล้า           เหลืองฟ้าแจ่มจ้าโบกพลิ้วทั่วถิ่น

          ดุจดั่งวิมานทิพย์สถานองค์อินทร์              มาได้ยลยินยากลืม