โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยา ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง นำโดย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ