ติดต่อเรา


 

ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
64/8  หมู่ 7 ตำบลคลองนครเนื่องเขต  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24000
เบอร์โทรศัพท์ 038-593149 และโทรสาร 038-592079
อีเมล benthree@hotmail.co.th
เว็บไซต์ https://www.brr3.ac.th
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00–16:30 น.


 

สถานที่ตั้งอาคารภายในโรงเรียน