โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยา ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง นำโดย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณอมรชัย ปิ่นเจริญ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, ผู้อำนวยการ BLUE HOUSE ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชนประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 2

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

       โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยา นำทีมโดย ผอ.วนิชชัย แก่นภมร รวมทั้งแรงงานที่แข็งขันของครู สภานักเรียน นักเรียนม.6และม.4 ได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  และได้รับการสนับสนุนรถฉีดน้ำจากเทศบาลนครเนื่องเขต